CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

Thông tin tài chính năm 2019

Thông tin hoạt động tài chính của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM trong năm 2019.