CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

DỰ ÁN “HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN”

Thời gian: 2018-2020

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị hợp tác: Công ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Công Nghệ Xanh (GES), Hong Kong.

Mục tiêu

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM và Công ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Công Nghệ Xanh (GES) đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn, bao gồm nhưng không giới hạn đối với chất thải đô thị, chất thải xây dựng, chất thải nguy hại, chất thải y tế, xử lý bùn và các loại chất thải khác trong tất cả các khu vực thị trường của cả miền Nam Việt Nam.

Cụ thể, hợp tác bước đầu tập trung vào thực hiện hồ sơ tham gia đấu thầu dự án “Xử lý rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điên công suất 1.000 tấn/ngày” tại TP.HCM.

Hình ảnh buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ

Đại diện Công ty: ông Bùi Trọng Hiếu, Chủ tịch HĐTV Công ty (người thứ 2 từ trái qua) và ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty (người thứ 2 từ phải qua)
tham gia buổi ký kết biên bản ghi nhớ.

Đại diện Công ty TNHH Giải pháp năng lượng công nghệ xanh (GES) tham gia buổi ký kết biên bản ghi nhớ

 

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty ký biên bản ghi nhớ với đại diện Công ty TNHH Giải pháp năng lượng công nghệ xanh.