CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

PHÒNG THÍ NGHIỆM
 

image
image
image
image

Phòng thí nghiệm công ty do Phòng Công nghệ môi trường và kiểm tra chất lượng quản lý hoạt động trong lĩnh vực hóa lý - vi sinh, giúp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được kiểm soát chặt chẽ và đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, hoạt động phòng thí nghiệm còn giúp nâng cao hiệu quả trong việc nghiên cứu các giải pháp, mô hình, sáng kiến, công nghệ mới đáp ứng nhu cầu phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của Công ty. 

Thời gian và địa điểm

- Thời gian vận hành: năm 2019

- Địa điểm: 42 – 44 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Quy mô

- Diện tích: 72m2.

- Phòng thí nghiệm hoá lý - vi sinh thực hiện các hoạt động:

+ Phân tích, đánh giá chất lượng môi trường tại các đơn vị trực thuộc Công ty.

+ Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất phương án xử lý các loại chất thải trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Nghiên cứu các giải pháp, mô hình, công nghệ mới đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

Năng lực

Hiện nay Phòng thí nghiệm đang thực hiện phân tích bằng phương pháp đo nhanh sử dụng các bộ test kit đối với 28 chỉ tiêu về nước thải theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, nước thải từ bãi chôn lấp chất thải rắn, nước thải sinh hoạt, nước dưới đất, nước mặt.

Bên cạnh đó, Phòng thí nghiệm còn thực hiện quan trắc chất lượng không khí bằng các thiết bị đo nhanh, hiện đại đối với 9 chỉ tiêu khí thải theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải y tế, khí thải lò đốt chất thải công nghiệp, một số chất độc hại trong không khí xung quanh, chất lượng không khí xung quanh, tiếng ồn, chất lượng không khí tại nơi làm việc.

Nhân sự

Nguồn nhân lực Phòng thí nghiệm là các chuyên viên phòng Công nghệ môi trường và Kiểm tra chất lượng có trình độ đại học và sau đại học thuộc các lĩnh vực như: Công nghệ môi trường, Quản lý môi trường, Công nghệ sinh học, Công nghệ Hóa, ... được đào tạo bổ sung nhằm chuẩn hóa về nghiệp vụ để đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn theo quy định. Hiện Phòng thí nghiệm có 4 nhân sự quản lý và 10 nhân viên phân tích.

Hình ảnh ra mắt và đưa vào hoạt động Phòng thí nghiệm