CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC ĐẢNG CHO CẤP ỦY VIÊN NĂM 2021

Trong 02 ngày 31.3 và 01.4.2021, Đảng ủy công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Thành phố phối hợp Ban Tuyên giáo đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố tổ chức Lớp bồi dưỡng công tác đảng cho cấp ủy viên nhằm giúp các đồng chí cấp ủy viên đương nhiệm, các đồng chí được quy hoạch cấp ủy viên của Chi bộ, đảng bộ Công ty nắm vững vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, nội dung cơ bản về phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng đảng của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Qua đó giúp các đồng chí cấp ủy viên nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp điều hành hoạt động tại đơn vị, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Đến tham dự Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác đảng cho cấp ủy viên về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố có đồng chí Nguyễn Cao Lễ, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo đảng ủy Khối DN TP, đồng Trưởng Ban tổ chức Lớp học; về phía Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II có đồng chí Nguyễn Việt Dũng, giảng viên; về phía Đảng ủy Công ty có đồng chí Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư đảng ủy, Giám đốc công ty, đồng Trưởng Ban tổ chức Lớp học, đồng chí Bùi Trọng Hiếu, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc công ty, Phó Ban tổ chức Lớp học. đồng chí Phan Hồng Thái, UVBCH đảng bộ Khối DN TP, UVBTV đảng ủy, Phó Giám đốc công ty, Phó Ban tổ chức Lớp học, các đồng chí BTC Lớp bồi dưỡng công tác đảng cho cấp ủy viên năm 2021. Và đặc biệt là sự hiện diện của 64 học viên là UVBCH đảng bộ công ty, cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ công ty; các đồng chí được quy hoạch cấp ủy chi bộ, đảng bộ công ty.

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, các học viên đã được tìm hiểu 05 chuyên đề về công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên; công tác kiểm tra giám sát; công tác dân vận và hoạt động đoàn thể; công tác tuyên giáo; công tác soạn thảo văn bản và văn thư lưu trữ. Đặc biệt, các học viên được gặp gỡ, trao đổi, thảo luận và được BTV đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, BTV đảng ủy công ty tháo gỡ, giải đáp thắc mắc, khó khăn mà các đồng chí cấp ủy viên gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chương trình Lễ bế giảng lớp học sẽ được tổ chức tại Thành phố Vũng Tàu vào ngày 02.4.2021

Đồng chí Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư đảng ủy, Giám đốc công ty, đồng Trưởng Ban tổ chức Lớp học phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác đảng cho cấp ủy viên năm 2021

Đồng chí Phan Hồng Thái, UVBCH đảng bộ Khối DN TP, UVBTV đảng ủy, Phó Giám đốc công ty, Phó Ban tổ chức Lớp học phổ biến nội dung chương trình, nội quy Lớp bồi dưỡng công tác đảng cho cấp ủy viên năm 2021

Thầy Nguyễn Việt Dũng, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II  báo cáo chuyên đề "Một số nội dung trong thực hiện công tác tổ chức và phát triển đảng viên tại chi bộ" và chuyên đề "Một số nội dung trong thực hiện công tác kiểm tra - giám sát tại chi bộ"

 

Đồng chí Nguyễn Cao Lễ, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo đảng ủy Khối DN TP; đồng chí Trưởng Ban tổ chức Lớp học; đồng chí Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư đảng ủy, Giám đốc công ty, đồng Trưởng Ban tổ chức Lớp học; đồng chí Bùi Trọng Hiếu, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc công ty, Phó Ban tổ chức Lớp học và đồng chí Phan Hồng Thái, UVBCH đảng bộ Khối DN TP, UVBTV đảng ủy, Phó Giám đốc công ty, Phó Ban tổ chức Lớp học gặp gỡ trao đổi và giải đáp về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư đảng ủy, Giám đốc công ty, đồng Trưởng Ban tổ chức Lớp học điều hành nội dung gặp gỡ trao đổi và giải đáp về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

 

 

 

 

Đại diện Cấp uỷ các đơn vị tham gia thảo luận về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Vũ Trung Kiên, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II báo cáo chuyên đề "Một số vấn đề lưu ý trong thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và soạn thảo, phát hành văn bản của chi bộ", chuyên đề "Một số nội dung trong thực hiện công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể tại chi bộ", chuyên đề "Một số công tác trọng tâm về công tác tuyên giáo tại chi bộ"