CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

HN TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2021

Sáng ngày 15.4.2022, đại diện tập thể và cá nhân điển hình Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021 do Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Thành phố tổ chức.
Trong khuôn khổ Hội nghị, BTV Đảng uỷ Khối đã thông qua báo cáo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2021; khen thưởng các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2021; "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu 5 năm liền (2017-2021) và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017-2021); khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2021 và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM có 3 tập thể, 10 cá nhân điển hình được tuyên dương. Trong đó, Đảng uỷ Công ty được khen thưởng là tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021, Chi bộ CN Dịch vụ môi trường được khen thưởng là tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu 5 năm liền (2017-2021); Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công ty được khen thưởng là tập thể thực hiện xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2021; Đảng bộ Công ty và Chi bộ CN Dịch vụ môi trường được khen thưởng vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng uỷ đại diện Đảng uỷ Công ty nhận giấy khen tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiểu biểu năm 2021

Đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, Bí thư Chi bộ CN Dịch vụ môi trường đại diện Chi bộ nhận giấy khen tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu 5 năm liền (2017-2021)

Đồng chí Dương Chí Thành, Phó Bí thư Chi bộ, PGĐ CN MTĐT Sài Gòn; đồng chí Nguyễn Thị Quế Lâm, UVBCH Đảng bộ, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng CNMT&KTCL; đồng chí Phạm Anh Sơn, Phó Bí thư Chi bộ, PGĐ CN Xử lý chất thải; đồng chí Tăng Công Hiếu, Tổ trưởng Tổ đảng, PGĐ CN Dịch vụ môi trường nhận giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2017-2021)

Đồng chí Trần Văn Quân, UVUBKT Đảng uỷ Khối; UVBTV Đảng uỷ Công ty đại diện Đảng uỷ và UBKT Đảng uỷ Công ty nhận giấy khen tập thể thực hiện xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2021

Đồng chí Trần Văn Quân, UVUBKT Đảng uỷ Khối; UVBTV Đảng uỷ Công ty nhận giấy khen cá nhân thực hiện xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2021

Đồng chí Phan Hồng Thái, UVBTV Đảng uỷ Công ty và đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, Bí thư Chi bộ CN Dịch vụ môi trường nhận giấy khen tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời gian phòng chống dịch COVID-19

Đồng chí Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Đảng viên, Phó Giám đốc Công ty; đồng chí Cao Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng CNMT&KTCL và đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, Bí thư Chi bộ, Giám đốc CN Dịch vụ môi trường nhận giấy khen cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời gian phòng chống dịch COVID-19