CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

VIDEO KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN VỚI HFIC

Sáng ngày 23 tháng 02 năm 2021, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (CITENCO) và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) đã phối hợp tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện “Xây dựng và Thúc đẩy triển khai các giải pháp Xanh, hướng đến gia tăng tỷ lệ GDP Xanh cho TP.HCM”.