CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN TẠI PHƯỜNG 7, QUẬN 8

17/06/2022

Sáng ngày 17.6.2022, đại diện cho Công ty, Phòng CNMT&KTCL và Đoàn Công ty đã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ Phường 7, Quận 8 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho cán bộ các đoàn thể, đại diện chi bộ các khu phố trên địa bàn Phường 7, Quận 8.

Tại chương trình, chị Nguyễn Thị Quế Lâm, Phó trưởng Phòng CNMT&KTCL đã hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo Luật Bảo vệ Môi trường và Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp cán bộ các đoàn thể, đại diện chi bộ các khu phố hiểu rõ hơn về hiện trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại TP.HCM; cách thức và lợi ích của việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Đội Tuyên truyền Đoàn Công ty đã tổ chức trò chơi phân loại chất thải rắn sinh hoạt bằng rác thật.

Toàn cảnh Chương trình tập huấn

Chị Nguyễn Thị Quế Lâm, Phó trưởng Phòng CNMT&KTCL làm báo cáo viên tại chương trình tập huấn

 

 

Các cán bộ tham gia trả lời câu hỏi tại buổi tập huấn

 

Anh Nguyễn Hữu Phước, Đội phó thường trực Đội Tuyên truyền Đòan Công ty ổ chức trò chơi phân loại chất thải rắn sinh hoạt bằng rác thật

Hai đội tham gia trò chơi nhận quà Ban Tổ chức

Chị Nguyễn Thị Quế Lâm, Phó trưởng Phòng CNMT&KTCL và thành viên Đội Tuyên truyền chụp ảnh lưu niệm cùng với cán bộ các đoàn thể, đại diện chi bộ các khu phố