CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

TỌA ĐÀM “ĐỐI THOẠI VỀ SỐNG XANH”

Sáng ngày 10.6.2022, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã tham dự chương trình tọa đàm “Đối thoại về sống xanh” do Phòng Quản lý chất lượng Saigon Co.op (Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP.Hồ Chí Minh) tổ chức. Toạ đàm nằm trong chuỗi hoạt động tháng môi trường “Sống xanh cùng Saigon Co.op”. Trong khuôn khổ buổi toạ đàm ông Cao Văn Tuấn, Trưởng phòng CNMT&KTCL đại diện Công ty đã có bài phát biểu chia sẻ nội dung “Rác thải và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm rác thải”.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Cao Văn Tuấn, Trưởng phòng CNMT&KTCL đã chia sẻ về thực trạng môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh; công tác quản lý chất thải, giới thiệu các giải pháp, mô hình giảm thiểu chất thải mà Công ty đã và đang triển khai, tổ chức thực hiện; đặc biệt các giải pháp mô hình này tập trung vào hoạt động tái sinh, tái chế, tái sử dụng giúp giảm khối lượng chất thải ra các bãi chôn lấp, giảm phát thải khí các bon, nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường. Ông cũng nhấn mạnh, với vai trò là một trong những đơn vị chủ lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố trên lĩnh vực vệ sinh môi trường, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã, đang và sẽ luôn chủ động, đi đầu trong việc áp dụng mô hình mới, sử dụng các công nghệ hiện đại, có giải pháp tích cực nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, từ đó góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Cao Văn Tuấn, Trưởng phòng CNMT&KTCL đại diện Công ty chia sẻ nội dung “Rác thải và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm rác thải”.