CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG 2023

21/03/2023

Sáng ngày 21.3.2023, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (CITENCO) đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2023. Tham dự Hội nghị, về phía Công đoàn Khối Doanh nghiệp TP.HCM, có ông Nguyễn Văn Minh, UVBCH Liên đoàn lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Các doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ thương mại TP.HCM. Về phía Công ty có ông Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; ông Bùi Trọng Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty; các ông/bà là ủy viên BCH Đảng bộ Công ty, thành viên HĐTV, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc Công ty; Cấp ủy các chi bộ trực thuộc; Ban chấp hành các đoàn thể Công ty; lãnh đạo các Phòng, chi nhánh trực thuộc và đặc biệt là sự hiện diện của 157 đại biểu được bầu từ 8 đơn vị trực thuộc Công ty. Điều hành Hội nghị có ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty; ông Đặng Ngọc Đồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty. Hội nghị Người lao động Công ty năm 2023 được tổ chức với nhiệm vụ tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023.

 

Hội nghị Người lao động Công ty có 42 kiến nghị, trong đó có 37 kiến nghị về sản xuất và đời sống, 05 kiến nghị về sửa đổi Thoả ước lao động tập thể. Hội nghị cũng đã được nghe những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn các Doanh nghiệp công ích và Dịch vụ thương mại TP.Hồ Chí Minh. Hội nghị đã trình và biểu quyết thông qua danh sách 06 thành viên đại diện cho tập thể người lao động công ty tham gia đối thoại định kỳ; bầu 09 đồng chí tham gia Ban Thanh tra nhân dân Công ty nhiệm kỳ 2023- 2025

 

Tại hội nghị, ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty đại diện cho người sử dụng lao động và ông Đặng Ngọc Đồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty đại diện cho Người lao động đã ký kết thỏa ước lao động tập thể Công ty năm 2023; các ông/bà lãnh đạo các Chi nhánh trực thuộc và Khối Văn phòng Công ty đã tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2023; Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Công ty cũng đã ký kết liên tịch kế hoạch hoạt động năm 2022 dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Khối Doanh nghiệp thành phố và lãnh đạo Công ty.

 

Một số hình ảnh trong Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty và Ông Đặng Ngọc Đồng, UVBTV Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Công ty Chủ trì Hội nghị

Ông Hồ Thành Tài, Đội phó Đội VRTK, CN Sài Gòn và Bà Huỳnh Thị Ngọc Hân, Đội phó đội TG - CN Chợ Lớn thư ký Hội nghị

Ông Đặng Ngọc Đồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Báo cáo tóm tắt Kết quả quá trình mở Hội nghị Người LĐ tại các CN và Khối VPCT

Ông Đỗ Ngọc Thái, Phó Trưởng Ban thanh tra Nhân dân Công ty báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Hội nghị

Ông Bùi Trọng Hiếu, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty phát biểu giải đáp kiến nghị và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

Ông Trần Công Khanh, Trưởng phòng Hành chính Nhân sự trình bày Nội dung Thoả ước Lao động tập thể của Công ty 

Ông Huỳnh Minh Nhựt, thay mặt Chủ trì Hội nghị điều hành phần thảo luận Hội nghị

   

Ông Huỳnh Đặng Vinh, Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu điều hành nội dung bầu cử Ban thanh tra nhân dân

 

 

Chủ trì Hội nghị và Thư ký Hội nghị tiến hành bỏ phiếu 

   

  

Các đồng chí tham dự Hội nghị biểu quyết tại Hội nghị

Ông Cao Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày nội dung giao ước thi đua năm 2023

Chị Lê Thị Thanh Thuỳ, Bí thư Đoàn Công ty trình bày nội dung Kế hoạch liên tịch phối hợp tổ chức các hoạt động năm 2023

      

   

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết Giao ước thi đua năm 2023

   

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty và Ông Đặng Ngọc Đồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty ký kết Giao ước thi đua năm 2023

 

  

Đại diện ba Đoàn thể Công ty thực hiện ký kết Giao ước năm 2023

 

 

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty đại diện Người sử dụng lao động và Ông Đặng Ngọc Đồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty đại diện Người lao động Công ty ký kết giao ước thi đua năm 2023.