CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

dự án trung tâm hoả táng và công viên nghĩa trang vạn phước viên

 

THỜI GIAN           2019-2021
ĐỊA ĐIỂM           Xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
QUY MÔ           15,23 hecta
CÔNG SUẤT           6 lò hỏa táng và 13.643 mộ phổ thông

NỘI DUNG DỰ ÁN

Đầu tư xây dựng Trung tâm hỏa táng với quy mô 6 lò hỏa táng, công viên nghĩa trang với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: cổng, hàng rào, sân, đường giao thông, bãi đỗ xe, cấp thoát nước, thu gom chất thải rắn, thu gom và xử lý nước thải, chiếu sáng, chống sét, cây xay, mặt nước, tiểu cảnh,... được quy hoạch xây dựng đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

PHÂN KỲ ĐẦU TƯ

A. GIAI ĐOẠN 1

+ Quy mô: tổng diện tích 5,82 hecta.

+ Đầu tư xây dựng Trung tâm hỏa táng gồm các nhà hỏa táng có quy mô đủ để lắp đặt 6 lò hỏa táng.

+ Xây dựng Công viên nghĩa trang

+ Lắp đặt trước 2 lò hỏa táng

B. GIAI ĐOẠN 2

+ Quy mô: tổng diện tích 9,21 hecta.

+ Đầu tư xây dựng Công viên nghĩa trang với 13.643 mộ phổ thông

C. CÁC GIAI ĐOẠN TIẾP THEO

+ Lắp đặt tiếp tục các lò hỏa táng số 3, 4, 5, 6 

+ Đầu tư xây dựng nhà tang lễ, Nhà lưu tro cốt trong quá trình vận hành dự án

PHỐI CẢNH DỰ ÁN TRUNG TÂM HOẢ TÁNG VÀ CÔNG VIÊN NGHĨA TRANG VẠN PHƯỚC VIÊN

 

 

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

 

 

http://www.citenco.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cong-ty/cong-vien-nghia-trang-van-phuoc-vien-giai-doan-1-chinh-thuc-di-vao-hoat-dong-tu-ngay-17-11-2022