CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG TẬP THỂ CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 2022-2023

12/10/2023

Sáng ngày 12.10.2023, đoàn đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM do đồng chí Phan Hồng Thái, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Công ty dẫn đoàn đã tham dự Hội nghị tuyên dương Hội nghị biểu dương tập thể cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2022-19/5/2023 do Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TP tổ chức. Trong khuôn khổ Hội nghị, Đảng bộ Công ty có 5 tập thể được tuyên dương (Đảng ủy Công ty, Phòng CNMT&KTCL, Chi nhánh MTĐT Chợ Lớn, Chi bộ Phòng KTTC, Đoàn Công ty) và 7 cá nhân được tuyên dương vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2022-19/5/2023.

5 tập thể được tuyên dương vì đã có thành tích trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2022-19/5/2023

07 cá nhân được tuyên dương vì đã có thành tích trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2022-19/5/2023.